Aanpak

Aanpak


#1 Kennismaking

 

Een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek krijgen we antwoord op de volgende vragen:


 • Is er een klik tussen ons beiden?
 • Welke thema’s zijn van belang en hoe kunnen we daaraan gaan werken?

 

#2 Voorstel


Aan de hand van het kennismakingsgesprek wordt er een schriftelijk voorstel (coaching-contract) gemaakt waarin de werkwijze, de doelen en de kosten worden vermeld.


#3 Gesprekken


Vervolgens worden er 6 – 8 gesprekken gepland. De inhoud van deze gesprekken en de gevolgde werkwijze zijn afgestemd op de vraag en de persoonlijke leerstijl van de coachee.

Uitgangspunt is hierbij dat de gesprekken plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid. Tijdens het traject doorlopen we globaal de volgende stappen:


 • Verhelderen: Wat is het doel? Waar komt de focus op te liggen?
 • Verdiepen: Onderzoeken, analyseren en reflecteren.
 • Verbinden: Bewuste keuzes maken wat je wilt aanpakken.
 • Verwerven: Het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag.
 • Veranderen: Het toepassen van bovenstaande en omgaan met belemmeringen.
 • Verankeren: Het vasthouden van de veranderingen en wat je daarbij kan helpen.

Werkvormen


 Een aantal mogelijke werkvormen en thema’s zijn:


 • Het in beeld brengen van waarden & normen, talenten, persoonlijkheidskenmerken.
 • Het verkennen van overtuigingen en gedachten.
 • 360-graden feedback
 • Timemanagement & persoonlijk leiderschap
 • Biografische reflectie
 • Opstellen van een plan van aanpak


Verwachtingen en resultaat

 

 • Bewustwording van waarden & normen en overtuigingen en gedachten.
 • Nieuwverworven inzichten en vaardigheden.
 • Een vernieuwd of duidelijker perspectief op wie je mag en wil zijn.
 • Concreet actieplan en handvatten om daarmee ook in de toekomst verder te kunnen en vast te houden wat er geleerd is.

Kosten

 

Het particulier uurtarief is € 67,50 en het zakelijk tarief € 100,-. De kosten zijn exlusief BTW.

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.